Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zapojeni_fst_2.0_2.1_2.2

Zapojení FST 2.0/2.1/2.2

Model FST 2.X

Hlavní rozdíly mezi modely FST 1.0 a FST 2.0/2.1/2.2 jsou v napájení a konstrukci. Zatím co model FST 1.0 limituje daná velikost průmyslové krabičky, tak model FST 2.0/2.1/2.2 má krabičku z 3D tisku, která je přesně na míru. Model FST 2.0/2.1/2.2 obashuje navíc integrované napájení s li-on baterií 18650 a nabíjením.

Součástky pro model FST 2.0/2.1/2.2

Plošný spoj hlavní desky

Osazení hlavní desky

 • J1 Pin header pro displej
 • J2, J3 Pin header pro Maple Mini
 • P1 Konektor pro hlavní spínač a spínač bluetooth
 • P2, P3 Konektory pro tlačítka
 • P4 Konektor pro koncové spínače terčů
 • P5 Pin header pro modul bluetooth
 • P6 Konektor pro čtečku SD karet na displeji
 • P7 Konektor pro bzučák
 • P8 Konektor pro RTC modul
 • P9 Konektor pro Audio Stereo Jack
 • P10 Konektor pro RJ11 socket
 • R1 Rezistor SMD 1206 10K ohm 1%
 • R2 Rezistor SMD 1206 39K ohm 1%
 • C1 Keramický kondenzátor SMD 1206 100nF/50V X7R +/-10%

new-fstimer-breadboard-complete-top.jpg

Úprava měření baterie děličem napětí

Pro model FST 2.0/2.1/2.2 je zapotřebí pro měření li-on baterie vybočit rezistor R2 (na obrázku vyznačeno červeně) pro dělič napětí a připojit vodič k přepínači dle kompletního zapojení v zapojení nabíjecí části (ve schématu vyznačeno modrým vodičem). To proto, aby měření probíhalo přímo na li-on baterii, na step up by bylo napětí neměnné.

Plošný spoj pro tlačítka

Osazení tlačítek a zapojení tlačítek verze 3

Osazení tlačítek a zapojení tlačítek verze 2.1

new-fstimer-pcb-buttons.jpg

fstimer-pcb-buttons-v2.1-wire.jpg

Kompletní zapojení

Vizualizované zapojení nabíjecí části

Pro model FST 2.0/2.1/2.2 je zapotřebí pro měření li-on baterie vybočit rezistor R2 (viz 2. obrázek v sekci Úprava měření baterie děličem napětí) pro dělič napětí a připojit vodič k přepínači (ve schématu vyznačeno modrým vodičem). To proto, aby měření probíhalo přímo na baterii, na step up by bylo napětí neměnné.

Pro nabíjení se používá micro USB konektor na straně hlavního přepínače. Lze nabíjet běžnou nabíječkou k mobilnímu telefonu s proudovým zatížením alespoň 1 A (detailní parametry nabíjecího/Step Up modulu naleznete níže).

Micro USB konektor označený nápisem SERVICE je určen pro aktualizaci software časomíry. Jedná se o servisní konektor. V případě připojení POWER banky s napětím 5 V lze časomíru napájet i tímto vstupem. Servisní konektor, lze využívat pouze v poloze OFF).

Parametry nabíjecího/Step Up modulu li-on baterie 18650

 • Vstupní napětí (Input): 4.5 V - 8 V DC
 • Výstupní napětí (Output): 4.3 V - 27 V DC (nastaveno na 5.5 V!)
 • Nabíjecí proud (Charging): max 1 A
 • Vybíjení/Výstupní proud (Discharging): max 2 A

Funkce/Polohy přepínače

 • ON = nabíjení + zapnuto
 • CHARGE = nabíjení + vypnuto
 • OFF = vypnuto včetně nabíjení (v poloze OFF je možné používat servisní konektor)

Signalizace nabíjení

Pro polohy ON/CHARGE

 • svítí červená LED = baterie se nabíjí
 • svítí zelená LED = baterie je nabitá

Pro polohu OFF

 • svítí zelená LED + slabě červená LED = POZOR baterie se nenabíjí/není nabitá!, baterie je odpojená!

Oddělení ochranného obvodu od baterie li-on 18650

Pořídíte-li si li-on 18650 článek s integrovaným ochranným obvodem (protection board) je zapotřebí jej od baterie oddělit, protože spolu s ním se nevejde do držáku baterie. Není to nic obtížného. Na obrázku jsou jednotlivé fáze rozdělení. Dejte pozor, aby nedošlo ke kontaktu mezi záporným a kladným pólem baterie a nedošlo tak ke zkratu.

Ochranný modul (protection board) článku li-on 18650 je na obrázku vyznačen červeně.

Schéma zapojení nabíjecí části

Před připojením nabíjecího/Step Up modulu k hlavní desce časomíry nastavte výstupní napětí na modulu na 5.5 V!

Zapojení displeje

Páječkou zrealizujte propojení J1 (vyznačeno na obrázku zeleným orámováním) pro přímé napájení 3.3 V.

 • SD_CS - bílý vodič
 • SD_MOSI - žlutý vodič
 • SD_MISO - černý vodič
 • SD_SCK - červený vodič

Zapojení konektoru bzučáku

 • GND - červený vodič
 • I/O - žlutý vodič
 • VCC - černý vodič

Zapojení konektoru RTC

 • SCL - černý vodič
 • SDA - červený vodič
 • VCC - bílý vodič
 • GND - žlutý vodič

Zapojení hlavních konektorů

Konektor SP13 4P 4 ping do časomíry MASTER a pro hlavní kabel.
Konektor SP13 3P 3 ping do časomíry START a pro startovací pistoli/tlačítko/zvukový senzor.
Konektor SP1310 4P 4 pin do časomíry DISPLAY a pro velký displej.

Konektory jsou voleny tak, aby nebylo možné zapojit časomíru chybně! Konenktory SP13 4P a SP1310 4P nelze zaměnit.

Konektor SP13 4P MASTER (4 pin) - časomíra (Model FST 2.0/2.1/2.2)

 • 1 - hnědý vodič (GND) - propojení na konektor START pin 1
 • 2 - černý vodič (Terč 2)
 • 3 - žlutý vodič (Terč 1)
 • 4 - červený vodič (Reset světla)

Konektor SP13 3P START (3 pin) - časomíra (Model FST 2.1/2.2)

 • 1 - červený vodič (GND) - hnědý vodič propojení na konektor MASTER pin 1
 • 2 - černý vodič (PIN 21)
 • 3 - žlutý vodič (VCC)

Konektor SP1310 4P DISPLAY (4 pin) - časomíra (Model FST 2.1/2.2)

 • 1 - černý vodič (GND)
 • 2 - červený vodič (VCC)
 • 3 - žlutý vodič (TX2)
 • 4 - bílý vodič (RX2)

Zapojení přepínače bluetooth

Černý a červený vodič propojte páječkou! U verze FST 1.0 je zde realizováno on/off časomíry samostatně. Pro verze 2.X je toto řešeno v nabíjecí části a proto je nutné vodiče trvale propojit.

 • Bluetooth přepínač = žlutý a bílý vodič

Montáž model FST 2.2

Info

Upozorňujeme případné zájemce o stavbu či využívání naší časomíry, že se jedná o nekomerční projekt s absencí příslušných cerfifikací dle ČSN, případně dalších souvisejících norem a předpisů. Autoři projektu nenesou žádnou zodpovědnost za případné škody, ke kterým dojde v souvislosti se stavbou či provozem časomíry, ať už způsobené chybami konstruktéra či obsluhy nebo chybami v samotném návrhu časomíry. Každý uživatel časomíru staví a využívá s vědomím výše uvedeného. Zařízení je zkonstruováno pro provoz na akumulátory/baterie. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme provozovat a zejména nabíjet pod dohledem.

zapojeni_fst_2.0_2.1_2.2.txt · Poslední úprava: 2023/12/26 20:58 autor: 127.0.0.1