Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


nahravani_softwaru_do_casomiry_-_treninkova_casomira

Nahrávání softwaru do časomíry

Nahrávání sestaveného SW

Aktuální SW firmware 0.1.3

SW balík Velikost Verze HW Verze SW Poznámky k vydání
fstimer-upload-0.1.3.zip 100 MB FST 1.0 0.1.3 Popis vydání, Manuál
fstimer-upload-0.1.3-no-jre.zip 33 MB Bez instalačního souboru JAVA JRE

Starší verze SW | Zdrojový kód a instalace pro vývojáře

Následující návod k instalaci je i součástí stahovaného ZIP archivu.

Rozbalení staženého archivu ZIP

Rozbalte stažený archiv ZIP. Ten obsahuje následující strukturu.

Instalace Maple DFU driver

Nainstalovat serial ovladače pro Maple Mini a to jako správce (pravé tlačítko na soubor install_drivers.bat a Spustit jako správce).

Cesta k souboru: install → drivers → win → install_drivers.bat

Výstup z instalace

Installing Maple DFU driver...
Extracting driver files...
  Success
Installing driver(s)...
  Success

Installing Maple Serial driver...
Extracting driver files...
  Success
Installing driver(s)...
  Success

Pokračujte stisknutím libovolné klávesy...

Případně nainstalovat i install_STM_COM_drivers.bat (pravé tlačítko na soubor install_STM_COM_drivers.bat a Spustit jako správce).

Cesta k souboru: install → drivers → win → install_STM_COM_drivers.bat

Výstup z instalaceInstalace JAVA JRE

Nemáte-li nainstalovaný runtime JAVA JRE/JDK, proveďte jeho instalaci. JAVA JRE je nezbytný pro upload firmware do časomíry.

ZIP archiv s JRE

Máte-li stažený ZIP archiv s JRE, naleznete instalační soubor v následující cestě ZIP archivu.

  • install → jre → jre-xxxxx-windows-x64.exe

ZIP archiv bez JRE

V případě, že jste si stáhli ZIP archiv bez JRE, stáhněte si a nainstalujte ze stránek java.com.

Připojení časomíry k PC a získání čísla COM portu

Připojte časomíru k PC pomocí micro USB kabelu. Nyní by měla proběhnout instalace zařízení, software ovladače jsme nainstalovali v předchozím kroku.

Mohou nastat dvě situace, ve Správce zařízení se buď zobrazí nový COM port (např. COM8) v sekci Porty (COM a LPT) nebo se zobrazí zařízení libusb-win32-devicesMaple DFU.

LIBUSB WIN32 DEVICE

Zařízení jako libusb-win32-devicesMaple DFU se zobrazí v případě, že je časomíra (mikropočítač Maple Mini) poprvé připojena k PC a nebyl do něj nahrán žádný software (program/firmware/sketch).

COM PORT

Zařízení jako port COM se ve Správci zařízení v sekci Porty (COM a LPT) zobrazí v případě, že se nejedná o první připojení časomíry (mikropočítač Maple Mini) k PC a má již nějaký nahraný SW.

Správce zařízení

Nahrávání firmware

Upravte soubor upload-X.X.X.bat, klikněte pravým tlačítkem a zvolte Upravit.

Je-li zařízení identifikováno jako COM PORT upravte číslo portu, jinak nastavte neexistující port (obvykle můžete ponechat COM99).

set COM_PORT=COM99

Po úpravě, spusťte soubor upload-X.X.X.bat a mělo by se provést nahrání SW do časomíry.

Výstup z nahrávání

Info

Upozorňujeme případné zájemce o stavbu či využívání naší časomíry, že se jedná o nekomerční projekt s absencí příslušných cerfifikací dle ČSN, případně dalších souvisejících norem a předpisů. Autoři projektu nenesou žádnou zodpovědnost za případné škody, ke kterým dojde v souvislosti se stavbou či provozem časomíry, ať už způsobené chybami konstruktéra či obsluhy nebo chybami v samotném návrhu časomíry. Každý uživatel časomíru staví a využívá s vědomím výše uvedeného. Zařízení je zkonstruováno pro provoz na akumulátory/baterie. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme provozovat a zejména nabíjet pod dohledem.

nahravani_softwaru_do_casomiry_-_treninkova_casomira.txt · Poslední úprava: 2023/12/26 20:58 autor: 127.0.0.1