Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


nahravani_softwaru_do_casomiry_-_treninkova_casomira

Nahrávání softwaru do časomíry

Nahrávání sestaveného SW

Aktuální SW firmware 0.1.3

SW balík Velikost Verze HW Verze SW Poznámky k vydání
fstimer-upload-0.1.3.zip 100 MB FST 1.0 0.1.3 Popis vydání, Manuál
fstimer-upload-0.1.3-no-jre.zip 33 MB Bez instalačního souboru JAVA JRE

Starší verze SW | Zdrojový kód a instalace pro vývojáře

Následující návod k instalaci je i součástí stahovaného ZIP archivu.

Rozbalení staženého archivu ZIP

Rozbalte stažený archiv ZIP. Ten obsahuje následující strukturu.

Instalace Maple DFU driver

Nainstalovat serial ovladače pro Maple Mini a to jako správce (pravé tlačítko na soubor install_drivers.bat a Spustit jako správce).

Cesta k souboru: install → drivers → win → install_drivers.bat

Výstup z instalace

Installing Maple DFU driver...
Extracting driver files...
  Success
Installing driver(s)...
  Success

Installing Maple Serial driver...
Extracting driver files...
  Success
Installing driver(s)...
  Success

Pokračujte stisknutím libovolné klávesy...

Instalace JAVA JRE

Nemáte-li nainstalovaný runtime JAVA JRE/JDK, proveďte jeho instalaci. JAVA JRE je nezbytný pro upload firmware do časomíry.

ZIP archiv s JRE

Máte-li stažený ZIP archiv s JRE, naleznete instalační soubor v následující cestě ZIP archivu.

  • install → jre → jre-xxxxx-windows-x64.exe

ZIP archiv bez JRE

V případě, že jste si stáhli ZIP archiv bez JRE, stáhněte si a nainstalujte ze stránek java.com.

Připojení časomíry k PC a získání čísla COM portu

Připojte časomíru k PC pomocí micro USB kabelu. Nyní by měla proběhnout instalace zařízení, software ovladače jsme nainstalovali v předchozím kroku.

Mohou nastat dvě situace, ve Správce zařízení se buď zobrazí nový COM port (např. COM8) v sekci Porty (COM a LPT) nebo se zobrazí zařízení libusb-win32-devicesMaple DFU.

LIBUSB WIN32 DEVICE

Zařízení jako libusb-win32-devicesMaple DFU se zobrazí v případě, že je časomíra (mikropočítač Maple Mini) poprvé připojena k PC a nebyl do něj nahrán žádný software (program/firmware/sketch).

COM PORT

Zařízení jako port COM se ve Správci zařízení v sekci Porty (COM a LPT) zobrazí v případě, že se nejedná o první připojení časomíry (mikropočítač Maple Mini) k PC a má již nějaký nahraný SW.

Správce zařízení

Nahrávání firmware

Upravte soubor upload-X.X.X.bat, klikněte pravým tlačítkem a zvolte Upravit.

Je-li zařízení identifikováno jako COM PORT upravte číslo portu, jinak nastavte neexistující port (obvykle můžete ponechat COM99).

set COM_PORT=COM99

Po úpravě, spusťte soubor upload-X.X.X.bat a mělo by se provést nahrání SW do časomíry.

Výstup z nahrávání

nahravani_softwaru_do_casomiry_-_treninkova_casomira.txt · Poslední úprava: 2019/10/28 12:15 autor: blazek