Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


externi_start_tlacitko_-_treninkova_casomira

Externí start tlačítko

    1. Krabičky z 3D tisku (FST 2.0/2.1/2.2/2.3)
    1. Externí start tlačítko
    2. Optobrány (Světelné závory/Optozávory/Infra závory)

Možnost připojení externího tlačítka pro START požárního útoku do konektoru pro zvukový senzor.

  • při vypnutém zvukovém senzoru a je-li připojený externí START tlačítko, tak je možné s ním spouštět i mezičasy
  • při zapnutém zvukovém senzoru se neprovádí externí zaznamenávání mezičasů

Součástky pro externí start tlačítko

Info

Upozorňujeme případné zájemce o stavbu či využívání naší časomíry, že se jedná o nekomerční projekt s absencí příslušných cerfifikací dle ČSN, případně dalších souvisejících norem a předpisů. Autoři projektu nenesou žádnou zodpovědnost za případné škody, ke kterým dojde v souvislosti se stavbou či provozem časomíry, ať už způsobené chybami konstruktéra či obsluhy nebo chybami v samotném návrhu časomíry. Každý uživatel časomíru staví a využívá s vědomím výše uvedeného. Zařízení je zkonstruováno pro provoz na akumulátory/baterie. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme provozovat a zejména nabíjet pod dohledem.

externi_start_tlacitko_-_treninkova_casomira.txt · Poslední úprava: 2021/07/23 14:33 autor: blazek